Nếu bạn cần một khoản vay ngắn hạn để trang trải các chi phí khẩn cấp, bạn sẽ cần xem xét cẩn thận những điều như lãi suất, phí và số tiền vay hiện có. Sau đây là tổng hợp về bốn công ty cho vay có thể là những lựa chọn tốt tùy thuộc vào tình hình tài chính của bạn.

Tốt nhất cho những người có ít hoặc không có lịch sử tín dụng: Oportun

Tại sao Oportun lại nên được lựa chọn: Việc vay tiền có thể khó khăn nếu bạn chưa tạo dựng được tín dụng vững chắc hoặc không có lịch sử tín dụng. Oportun có thể là một giải pháp vì nó không yêu cầu điểm tín dụng để áp dụng. Và bạn có thể xây dựng tín dụng của mình với các khoản thanh toán đúng hạn vì Oportun báo cáo với hai trong ba văn phòng tín dụng chính.

Oportun cung cấp các khoản vay cá nhân với các kỳ hạn từ sáu tháng đến 46 tháng.

Trong quá trình sơ tuyển, Oportun thực hiện yêu cầu tín dụng mềm, điều này sẽ không ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn. Điều này có thể giúp bạn biết những điều khoản nào bạn có thể đủ điều kiện, mặc dù điều này có thể thay đổi sau khi bạn chính thức đăng ký.

Oportun có thể cho phép người đồng nộp đơn – bếu bạn muốn nộp đơn cùng với người khác. Đăng ký với một người đồng đăng ký có thể giúp bạn đủ điều kiện cho khoản vay hoặc nhận được các điều khoản tốt hơn.

Oportun cung cấp các khoản vay cá nhân từ $ 300 đến $ 9000.

Tốt nhất để truy cập sớm vào tiền lương của bạn: Earnin

Tại sao bạn nên chọn Earnin: Earnin là một ứng dụng có thể là một giải pháp thay thế hữu ích cho khoản vay ngắn hạn vì không có phí và lãi suất. Ban đầu, Earnin chỉ có thể nhận 100 đô la cho mỗi kỳ thanh toán, nhưng giới hạn đó có thể tăng lên theo thời gian.

Bạn sẽ hoàn trả khoản tạm ứng này bằng cách cho phép Earnin rút số tiền nợ từ tài khoản ngân hàng vào ngày lĩnh lương.

Cách đủ điều kiện – Không phải ai cũng đủ điều kiện sử dụng Earnin, ngay cả khi bạn đã được tuyển dụng. Để đủ điều kiện, bạn phải gửi hơn 50% tiền lương của mình để gửi trực tiếp vào tài khoản séc của mình, có lịch trả lương nhất quán (chẳng hạn như hàng tuần, hai tuần hoặc hàng tháng) và có địa điểm làm việc nhất quán hoặc tham gia một hệ thống chấm công kỹ thuật số để theo dõi giờ làm việc của bạn.

4 khoản vay ngắn hạn tốt nhất cho nhu cầu tiền khẩn cấp