Các khoản cho vay cá nhân trực tuyến tốt nhất (phần 2)

3. Upstart: Khoản vay trực tuyến tốt nhất cho tín dụng công bằng

Upstart

Upstart là một nền tảng cho vay trực tuyến hoạt động với một số đối tác cho vay khác nhau. Nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu thay thế để giúp tìm các khoản vay cá nhân hợp lý cho những người đi vay có xếp hạng tín dụng công bằng hoặc tốt hơn. 

Ngoài điểm tín dụng của bạn, trình độ học vấn, lĩnh vực nghiên cứu và lịch sử công việc của bạn có thể giúp bạn đạt được mức lãi suất thấp hơn cho khoản vay của mình  có thể xuống tới 8,41%. Theo Upstart, lãi suất của nó thấp hơn so với những người cho vay truyền thống. Các ứng viên đủ tiêu chuẩn có thể vay từ 1.000 đô la đến 50.000 đô la.

Ưu điểm

 • Tài trợ ngày hôm sau có sẵn.
 • Số tiền cho vay thấp.
 • Có sơ tuyển.

Nhược điểm

 • Phí xuất phát cao.
 • APR trung bình cao.
 • Số tiền cho vay tối đa thấp.

4. Avant: Khoản vay trực tuyến tốt nhất cho tín dụng xấu

Nhận một khoản vay cá nhân, trực tuyến hoặc bằng cách khác, có thể không dễ dàng khi bạn có tín dụng xấu. Tuy nhiên, bạn có các lựa chọn. Một trong những công ty cho vay trực tuyến cạnh tranh nhất đối với tín dụng xấu là Avant.

Được thành lập vào năm 2012, Avant cung cấp các khoản vay trực tuyến cho những người vay có điểm tín dụng thấp tới 600. Những người nộp đơn đủ điều kiện có thể nhận được khoản tài trợ lên đến 35.000 đô la, với lãi suất bắt đầu từ 9,95%.

Ưu điểm

 • Ứng dụng trực tuyến dễ dàng.
 • APR khởi điểm cạnh tranh.
 • Nhận tiền nhanh chóng.
 • Có sơ tuyển.

Nhược điểm

 • APR tối đa cao.
 • Phí hành chính khổng lồ.
 • Mức giá không cạnh tranh cho một số.
 • Số tiền cho vay tối đa thấp.