Các khoản cho vay cá nhân trực tuyến tốt nhất

Có nhiều lý do tại sao bạn có thể thích tìm kiếm một khoản vay cá nhân trực tuyến thay vì với các ngân hàng và hiệp hội tín dụng truyền thống. Những người cho vay trực tuyến có thể chấp thuận những người vay với nhiều điểm tín dụng khác nhau. Một số có thể cung cấp số tiền vay linh hoạt, cả lớn và nhỏ, tùy thuộc vào nhu cầu vay của bạn. Các tổ chức cho vay trực tuyến thường có thể đưa ra các giải pháp cấp vốn nhanh khi bạn cần tiếp cận tiền mặt gấp.

1. LightStream: Khoản vay cá nhân trực tuyến tốt nhất

LightStream là bộ phận cho vay trực tuyến của Truist Bank (hợp nhất giữa SunTrust và BB&T). Theo LightStream, mục tiêu của nó là cung cấp trải nghiệm cho vay trực tuyến đơn giản và lãi suất tuyệt vời cho người tiêu dùng có tín dụng tốt.

Tỷ lệ thấp và không tính phí làm cho LightStream nổi bật trong số các đối thủ cạnh tranh. Lãi suất của nó bắt đầu thấp tới 3,99% đối với một số loại khoản vay cá nhân và nó cung cấp số tiền cho vay cao tới 100.000 đô la cho những người vay có đủ điều kiện.

Ưu điểm

 • APR cạnh tranh
 • Các khoản cho vay có sẵn cho nhiều mục đích
 • Lãi suất tối đa thấp

Nhược điểm

 • Cần tín dụng tốt đến xuất sắc
 • Không có sơ tuyển
 • Khó khăn chỉ thanh toán gốc

2. SoFi: Khoản vay Trực tuyến Tốt nhất cho Tín dụng Tốt

Nền tảng SoFi cung cấp nhiều tùy chọn tài trợ trực tuyến, bao gồm các khoản vay cá nhân, khoản vay sinh viên và thế chấp. Các khoản vay cá nhân SoFi có thể hoạt động tốt đối với những người vay có xếp hạng tín dụng tốt.

Lãi suất cho các khoản vay cá nhân SoFi bắt đầu từ 5,99%. Các ứng viên có tín dụng tốt và thu nhập đủ đáp ứng các điều kiện của SoFi có thể vay tối đa 100.000 đô la. 

Ưu điểm

 • Lãi suất cạnh tranh
 • Có sơ tuyển
 • Ngày đến hạn linh hoạt hàng tháng

Nhược điểm

 • Cần tín dụng tốt đến xuất sắc
 • Giảm lãi suất ở những nơi khác
 • Quá trình cấp vốn chậm