Nếu bạn cần nhu cầu tiền khẩn cấp cho mua lẻ thì Affirm có thể là gợi ý tốt cho bạn.

Tại sao bạn nên chọn Affirm: Nếu bạn cần vay tiền để mua hàng lẻ, Affirm có thể là một lựa chọn thay thế tốt cho thẻ tín dụng. Công ty hợp tác với hàng nghìn nhà bán lẻ và cửa hàng trực tuyến – từ cửa hàng nội thất đến cửa hàng bán lẻ phụ tùng ô tô – để cung cấp các khoản vay cá nhân để mua hàng. Tỷ lệ bắt đầu thấp nhất là 0% APR, mặc dù bạn có thể phải trả lãi suất cao hơn nhiều tùy thuộc vào người bán và tín dụng của bạn.

Affirm thường đưa ra các điều khoản hoàn trả là ba, sáu hoặc 12 tháng. Nhưng đối với các giao dịch mua nhỏ, bạn có thể chỉ nhận được từ một đến ba tháng và đối với các giao dịch mua lớn, bạn có thể nhận được tối đa 48 tháng.

Có thể phải thanh toán trước – Nếu bạn được chấp thuận, điều đó không đảm bảo bạn sẽ được chấp thuận cho toàn bộ số tiền bạn yêu cầu. Trong một số trường hợp, Affirm có thể yêu cầu thanh toán trước.

Affirm thường đưa ra các điều khoản hoàn trả là ba, sáu hoặc 12 tháng

Cho vay không tính phí bổ sung – Affirm cho biết họ không tính bất kỳ khoản phí trả chậm, phí thường niên, phí trả trước hoặc phí để mở hoặc đóng tài khoản của bạn.

Có sẵn sơ tuyển – Lúc đầu, Affirm sẽ chỉ thực hiện một yêu cầu mềm nếu bạn muốn kiểm tra tính đủ điều kiện tiềm năng của mình. Nhưng nếu bạn chính thức đăng ký, Affirm sẽ thực hiện một cuộc điều tra về tín dụng cứng, điều này có thể kéo điểm tín dụng của bạn xuống một chút. Khi bạn có một khoản vay và bắt đầu trả lại, Affirm sẽ báo cáo lịch sử thanh toán của bạn cho văn phòng tín dụng. Thanh toán đúng hạn có thể giúp bạn dần củng cố tín dụng.