Hầu hết các mô hình cho vay hiện nay đều đang hướng tới phục vụ nhu cầu khách hàng ngay lập tức, với tốc độ cạnh tranh, cùng với trải nghiệm khách hàng được cải thiện và các quy trình hợp lý.

Mức lương tạm ứng

Như tên gọi, khoản vay lương nâng cao, là mức lương tạm ứng cho các cá nhân có nhu cầu. Các phê duyệt cho vay nhanh chóng và tiền được trả hết trong vòng vài phút. Những khoản vay này thường trong một khoảng thời gian ngắn.

Một số nền tảng cho vay theo hình thức này bao gồm LoanTap, PaySense, MoneyTap, EarlySalary và Qbera, mở rộng các khoản vay cho các cá nhân cho các chi phí ngắn hạn. Các nhà cung cấp tín dụng tức thì cung cấp khoản vay lên đến một tỷ lệ phần trăm nhất định của mức lương của người vay. Các khoản vay này có thời hạn từ 1 đến 12 tháng.

Cho vay cho thuê

Cuộc sống tại các thành phố lớn thường đi kèm với tiền gửi an ninh cao. Những nền tảng cho vay ngay lập tức, phục vụ cho các cá nhân như vậy, cung cấp các khoản vay tiền gửi cho thuê. Đối với khoản vay cho thuê, tiền lãi cho số tiền vay có thể được trả hàng tháng cho nhiệm kỳ của hợp đồng cho thuê. Với loại khoản vay có thể truy cập ngay lập tức này, cá nhân, bạn không cần phải phá vỡ khoản tiết kiệm của mình.

Cho vay đám cưới

Mọi người đều mong muốn có một đám cưới xa hoa và do đó, cần phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Ngoài ra, xu hướng đám cưới xa hoa gần đây cũng đã nâng cao ý tưởng trang trí đám cưới ở Ấn Độ. Tuy nhiên, để làm cho mọi thứ dễ dàng, nhiều người cho vay đã đưa ra tài chính cụ thể cho các yêu cầu đám cưới. Với hình thức cho vay này, người vay có thể lựa chọn tất cả với khoản vay được thiết kế đặc biệt.

Một số nhà cung cấp cho vay cũng liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ khác cần thiết cho đám cưới để làm cho mọi thứ dễ dàng cho người vay. Giúp người vay dễ dàng, một số người cho vay cung cấp khoản vay này với khoản thanh toán chỉ có lãi trong 5 tháng đầu tiên.

Có nhiều hình thức cho vay khác nhau