Những cách để giúp bạn phát hiện ra một vụ lừa đảo cho vay (phần 2)

3.) Tổ chức cho vay không được cấp phép hoạt động

Tại Mỹ, theo Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), mọi người cho vay và người môi giới cho vay phải được đăng ký chính thức tại các bang nơi họ kinh doanh. Nếu họ là người cho vay hợp pháp, có nhiều khả năng bạn sẽ tìm được thông tin chính thức của họ trên internet. Nếu bạn không thể tìm thấy thông tin này và người cho vay từ chối cung cấp thêm chi tiết, công ty cho vay có thể không hợp pháp.

4.) Người cho vay không liên kết với bất kỳ tổ chức tài chính nào

Những người cho vay đích thực phải hoạt động theo điều lệ ngân hàng hoặc công đoàn tín dụng. Thông tin này phải được đăng trên trang web của người cho vay. Nếu thiếu, bạn có thể đang đối phó với một kẻ lừa đảo.

5.) Bạn được thúc giục hành động ngay lập tức

Nếu người cho vay thúc ép bạn gửi thông tin của mình và thanh toán trả trước càng nhanh càng tốt, đó có thể là một trò lừa đảo.

Cần xác minh tính bảo mật của trang web
6.) Trang web không an toàn

Xác minh tính bảo mật của trang web bằng cách kiểm tra “s” sau “http.” Nếu nó ở đó, trang web an toàn; nếu không, hãy quay lại ngay! Bạn cũng nên kiểm tra bảo mật của trang web ngay khi bạn truy cập trang chủ. Rất nhiều tin tặc sử dụng trình ghi nhật ký tổ hợp phím để ghi lại khi bạn nhập. Vì vậy, ngay cả khi bạn không nhấn gửi, họ có thể đã có thông tin cần thiết để lừa đảo bạn.

7.) Người cho vay không có địa chỉ thực

Thực hiện tìm kiếm trực tuyến nhanh chóng bằng cách sử dụng tên chính thức của người cho vay. Nếu điều đó là hợp pháp, tìm kiếm sẽ đưa ra địa chỉ thực của công ty. Nếu tên của người cho vay không thể hiện bất cứ điều gì ngoài thế giới trực tuyến, hãy chọn không tham gia ngay lập tức.