Những công ty cho vay dưới đây đều có một số điểm chung – họ cung cấp các khoản vay cá nhân ‘truyền thống’ thay vì các khoản vay ngắn hạn, thường đi kèm với chi phí cao nguy hiểm. Các lựa chọn này đều cung cấp thời gian cấp vốn nhanh và một loạt các lựa chọn về số tiền bạn có thể vay.

Các khoản cho vay khẩn cấp có thể được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn – thường trong vòng một hoặc hai ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt, tùy thuộc vào người cho vay và chi tiết của đơn xin vay.

LightStream

Phù hợp với: Những người có tín nhiệm cao

Ưu điểm

Lãi suất cạnh tranh và chương trình ‘bắt nhịp’

Ứng dụng đơn giản và phản hồi nhanh

Không có phí bắt đầu cho vay hoặc trả trước

Nhược điểm

Không có tùy chọn sơ tuyển

Có thể không xem xét những người có ít lịch sử tín dụng

OneMain Financial

Tốt cho: Lựa chọn cho vay có bảo đảm

Ưu điểm

Trung bình, các khoản vay được tài trợ nhanh chóng

Xem xét nhiều hơn điểm tín dụng của bạn

Chương trình khuyến mãi

Nhược điểm

Quy trình cho vay phải được hoàn thành tại chi nhánh

APR tối đa ở phía cao hơn

Earnin

Tốt cho: Tạm ứng chi phiếu lương

Ưu điểm

Không có lãi suất hoặc phí và tiền boa là tùy chọn

Tính năng ‘Balance Shield’ có thể giúp ngăn các khoản thấu chi từ tài khoản ngân hàng của bạn

Ứng dụng có thích hợp cả cho người dùng Apple và Android

Nhược điểm

Tính đủ điều kiện dựa trên cách bạn được trả lương hoặc công việc bạn làm

Bạn sẽ có thể phải hy sinh một số quyền riêng tư bằng cách sử dụng ứng dụng

Hạn mức rút tiền thấp

Những công ty cho vay khẩn cấp tốt nhất