Tag: Dave

Xem xét kỹ hơn các khoản tạm ứng tiền mặt từ Dave

Yêu cầu về tính đủ điều kiện Để sử dụng ứng dụng Dave, bạn phải có một khoản tiền lương ổn định mà bạn gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, chẳng hạn như tài khoản séc của bạn. Ngoài ra, bạn phải có khả năng chứng minh rằng các hóa đơn của bạn