Trong một số trường hợp bạn sẽ cần đến các khoản vay khẩn cấp. Sau đây là một số thông tin mà bạn cần biết về cho vay khẩn cấp.

Các khoản vay khẩn cấp có nhiều hình thức khác nhau. Cho vay khẩn cấp có thể dưới dạng các khoản vay cá nhân không có thế chấp, các khoản ứng trước tiền mặt bằng thẻ tín dụng, các khoản vay ngắn hạn hoặc thậm chí là các khoản vay ở tiệm cầm đồ.

Không giống như khoản vay sinh viên hoặc khoản vay thế chấp, những khoản vay khẩn cấp này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Các khoản tiền cho vay khẩn cấp có thể được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn. Thông thường người vay cần gấp khoản vay này, do vậy bạn sẽ nhận được khoản vay thường trong vòng một hoặc hai ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt, tùy thuộc vào tổ chức tín dụng cho vay và chi tiết của đơn xin vay. Để hiểu đầy đủ các lựa chọn của bạn, hãy đảm bảo thực hiện nghiên cứu trước và đọc bất kỳ bản thỏa thuận/hợp đồng nào trong suốt quá trình.

Mặc dù khoản vay khẩn cấp có thể giúp bạn vượt qua khó khăn tài chính – theo Cục Dự trữ Liên bang, 40% người Mỹ không thể chi trả khoản khẩn cấp 400 đô la – một số có thể có phí và lãi suất cao, tùy thuộc vào loại khoản vay bạn đăng ký và điều kiện. Ví dụ: các khoản vay ngắn hạn có thể có lãi suất cao, nhưng các khoản vay cá nhân không có thế chấp có thể có lãi suất thấp hơn, đặc biệt nếu tín dụng của bạn tốt.

Các khoản cho vay khẩn cấp