Tìm hiểu về các khoản vay cá nhân của Region Bank

Region Bank là một ngân hàng truyền thống, với các chi nhánh ở miền Nam, Trung Tây và Texas. Nó cung cấp một số loại khoản vay cá nhân, bao gồm cả các khoản vay có bảo đảm và không có thế chấp.

1. Một số hình thức cho vay

  • Các khoản cho vay có bảo đảm: có thể được đảm bảo bằng tài sản thế chấp từ chứng chỉ tiền gửi (CD), tài khoản tiền tệ thị trường hoặc tài khoản tiết kiệm. (Các khu vực cũng cung cấp các khoản vay trả góp có bảo đảm cho các phương tiện như thuyền, xe máy, xe kéo và thiết bị nông nghiệp hạng nhẹ.)
  • Các khoản vay không có thế chấp: không yêu cầu tài sản thế chấp, có các điều khoản và tỷ lệ cố định với các khoản thanh toán hàng tháng.
  • Dòng tín dụng cá nhân: Regions cũng cung cấp bảo đảm và không có bảo đảm một số dòng tín dụng. Chúng sẽ tốt hơn nếu bạn muốn vay tiền qua một khoảng thời gian chứ không phải là nhận tiền trong một lần.

Với khoản vay không bảo đảm của Region, số tiền vay tối thiểu là 2.000 đô la và tối đa là 35.000 đô la. Bạn có thể vay tới 50.000 đô la với khoản vay không thế chấp nếu đăng ký qua điện thoại hoặc tại chi nhánh. Các khoản cho vay trả góp có bảo đảm thì có thể lên tới 300.000 đô la.

Regions không có bất kỳ khoản phí bắt đầu nào đối với các khoản vay cá nhân
Regions không có bất kỳ khoản phí bắt đầu nào đối với các khoản vay cá nhân

2. Không có phí ban đầu, nhưng có thể có phí xử lý

Một số công ty cho vay cá nhân thu phí bắt đầu, có thể dao động từ 1% đến 8% số tiền cho vay. May mắn thay, Regions không có bất kỳ khoản phí bắt đầu nào đối với các khoản vay cá nhân và không tính phí xử lý đối với các khoản vay trực tuyến không bảo đảm. Nhưng có thể có một khoản phí xử lý lên đến 150 đô la đối với các khoản vay có bảo đảm của Region và các khoản vay cá nhân tại một chi nhánh.