Lịch sử tín dụng không quan trọng

Lịch sử tín dụng của bạn sẽ không phải là một trong những tiêu chí ảnh hưởng đến việc bạn có đủ điều kiện vay hay không. Ngược lại, việc nhận các khoản vay tín dụng xấu vẫn có thể xảy ra nếu bạn có lịch sử tín dụng xấu. Các khoản vay này được cung cấp cho những người gặp khó khăn khi vay ngân hàng vì họ xác định khả năng bạn trả được khoản vay và bám sát thời hạn thanh toán dựa trên lịch sử tín dụng của bạn. Tuy nhiên, với các khoản vay trực tuyến, tổ chức cho vay trở nên thông cảm hơn và sẵn sàng bỏ qua lịch sử của bạn, nhưng họ tính lãi suất cao hơn để cung cấp cho bạn dịch vụ này.

Ưu và nhược điểm của vay trực tuyến

Các khoản vay trực tuyến nhanh hơn rất nhiều

Khi những trường hợp khẩn cấp xảy ra, bạn cần có đủ tiền để trang trải kịp thời những chi phí nhất định. Với các ngân hàng, thời gian xử lý dài hơn rất nhiều vì họ cần xác minh tất cả các tài liệu bạn xuất trình và điều này có thể mất thời gian. Tuy nhiên, với các khoản vay trực tuyến, một trong những lợi thế bạn sẽ được hưởng lợi là tốc độ của toàn bộ quy trình và tốc độ nhanh chóng mà bạn không chỉ nhận được phản hồi mà còn có thể nhận được số tiền bạn cần để đối phó với trường hợp khẩn cấp tại nhanh tay nhất có thể.

Lãi suất cao

Bởi vì những tổ chức cho vay tạo cơ hội cho hầu hết mọi người được vay, ngay cả khi họ có tín dụng xấu, mức lãi suất họ tính là khá cao. Điều này có nghĩa là bạn sẽ rẻ hơn rất nhiều nếu bạn có một khoản vay từ ngân hàng nếu bạn có lịch sử tín dụng tốt và không quá vội vàng. Tuy nhiên, nếu không phải như vậy, thì với một số nghiên cứu, bạn có thể có được một khoản vay trực tuyến phù hợp với nhu cầu của mình.